S obzirom da su zime u Nizozemskoj kišovite i hladne, interes za učenje vožnje motora rapidno pada u tom razdoblju. Kako bi povećao interes za svoje usluge “Tom de Keizer” je prihvatio agencijski prijedlog koji je bio baziran na “dječjem triku”. Naime, u Nizozemskoj djeca među vilice koje drže kotač bicikla stavljaju igraće karte, koje...