Za promociju enoteke u sklopu supermarketa, kreirane su posebne srećke na kojima se nakon grebanja otkrivala poruka: Nema više lutrije pri kupovini vina. U Wine 9 očekuje vas savršeno vino za svaku prigodu. Mjesec dana kasnije prodaja enoteke narasla je za 17%.

Agencija: Box, Vilnius, Litva
Klijent: Wine 9