Direct-mailing koji zorno pokazuje kojom se brzinom i lakoćom u Mercedesovim servisima popravljaju oštećenja vjetrobranskog stakla.

Klijent: Mercedes-Benz
Agencija: Drehmoment Agentur für kreatives Marketing, Hamburg, Njemačka